Oct 26

Om SleepCurve Madrassen

 
SleepCurve madrassen är produserad i Storbritannien och utvecklad av Philip Owen, ledande Pediatrisk Kranial osteopat i samarbete med
Craniofacial Unit at Alder Hey Children`s Hospital, Liverpool.


SleepCurve madrassen är en helt ny typ generation av madrasser som tagits emot mycket väl  i Storbritannien. Madrassen har blivit introducerad  fӧr seksjonsoverlege Bernt Johan Due Tønnesen vid Rikshospitalet i Oslo, och SleepCurve Norge samarbetar i dag med Rikshospitalet i Oslo.

 

Sammanfattning av madrassen:

Unik form och patenterad teknologi gӧr att barnet ligger optimalt och med god komfort

Hjälper barnet med att andas bättre genom att ӧppna luftvägarna optimalt

Lindrar trycket på kraniet och fӧrhindrar/normalställer oksipital plagiokefali (platt bakhuvud)

Ger optimal värmeminskning och håller babyen svalare

Madrassens svaga sluttning bidrar med att reducera reflux 

Tillåter barnet att fritt rӧra huvudet. Kuddar som är produserade fӧr att återställa platta bakhuvuden låser i stӧrre grad mӧjligheten fӧr barnet att fritt rӧra huvudet

Baby madrassen passar till babyer från fӧdsel med minimum vikt 2,3 kg

Baby madrassen kan användas i Moses babykorgar, djupvagn och sängar. Barn madrassen passar från ca 5 mnd.

Inkluderar pre-monterat hypoallergisk och tvättbart madrass skydd, och två spesialdesignade formsydda laken till att passa den unika formen på madrassen fӧr maximal komfort och klinisk nyttaTraditionell madrass                  SleepCurve madrass


SleepCurve fӧrebygger avvikande  huvudform  som fӧljd av stillaliggande position , och ӧkar mӧjligheten fӧr återställning  av kraniet ved sådana tilfellen. En testad och bevisad effektiv madrass fӧr korregering av platt bakhuvud, oksipital plagiokefali.